Poskytované služby

 • Nemovitosti - převody nemovitostí a advokátní úschovy, poradenství majitelům nemovitostí, bytovým družstvům, společenstvím vlastníků, smlouvy o výstavbě.
 • Korporátní právo - zakládání obchodních společností a družstev, zastupování před živnostenským úřadem i obchodním rejstříkem, běžná agenda obchodních společností, příprava smluv.
 • Smluvní agenda o civilních, jakož i obchodněprávních věcech – příprava, posuzování a vyjednávání smluv, zejména kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, atd.
 • Právo duševního vlastnictví - zastupování klientů při registraci národních ochranných známek, jakož i ochranných známek Společenství, příprava smluvní dokumentace v oblasti autorských práv a vedení soudních sporů
 • Zastupování ve sporech o náhradu škody
 • Pracovněprávní agenda - pracovní úrazy, zaměstnanecké spory
 • Právní pomoc při dopravních nehodách – obhajoba v trestních věcech, spory o náhradu škody
 • Právní poradenství v oblasti daní, zastupování v daňovém řízení a před správním soudem
 • Vymáhání a správa pohledávek
 • právní poradenství v oddlužení
 • sepis přihlášek do insolvence
© 2008 Advocatia | Created by Xlibris – Tvorba webových stránek, webdesign, redakční systémy, e-shopy, optimalizace SEO, hosting | Valid XHTML 1.0! Valid CSS!