Odměna za právní služby

Odměna za právní služby je určována především dohodou mezi advokátem a klientem (smluvní odměna), a to dle právní i časové náročnosti poskytované služby.

V naší kanceláři lze sjednat smluvní odměnu jako

  • hodinovou (od 800,- Kč)
  • úkonovou, tj. určenou pevnou sazbou za jednotlivý úkon právní služby
  • paušální za určité časové období, zpravidla měsíc, při garantovaném rozsahu právních služeb. Tento typ odměny je vhodný pro klienty, kteří mají dlouhodobý zájem o správu své právní agendy.
  • podílovou, tedy určenou v závislosti na výsledku sporu

Není-li odměna sjednána, řídí se výše odměny vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, tzv. advokátním tarifem. Takto stanovená odměna vychází ze sazby za jeden úkon právní služby a počtu provedených úkonů ve věci.

Advokátní tarif je k nahlédnutí zde.

Nad rámec odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou, zejména cestovní náhrady v případě, kdy je třeba provést úkon mimo sídlo advokátní kanceláře, soudní a správní poplatky, poštovné apod.

Cena za poradu a sepis návrhu na zahájení insolvenčního řízení spojený s návrhem na povolení oddlužení činí 8 000 Kč.

Cena advokátních úschov je odvislá od výše uschované částky:

Úschova Cena
do 500 000 Kč 3 000 Kč
od 500 000 Kč do 1 000 000 Kč 3 500 Kč
od 1 000 000 Kč do 5 000 000 Kč 4 000 Kč
nad 5 000 000 Kč dle dohody
© 2008 Advocatia | Created by Xlibris – Tvorba webových stránek, webdesign, redakční systémy, e-shopy, optimalizace SEO, hosting | Valid XHTML 1.0! Valid CSS!