Aktuálně


Topíte se v dluzích a nevíte jak situaci řešit? Splníte-li podmínky pro oddlužení, můžete se zbavit až 70 % všech vašich dluhů. Současně se už nebudete muset děsit, že u vás zazvoní exekutor. Navíc, po dobu řízení se vaše dluhy nenavýší o úroky. Jak se tedy úspěšně oddlužit?

Oddlužení je určeno pouze pro nepodnikatele, vztahuje se tedy výhradně na spotřebitelské závazky. Pro úspěšné schválení oddlužení musí dlužník podat návrh na povolení oddlužení na speciálním formuláři. V návrhu je nutné popsat, jak k úpadku došlo, kolik má dlužník věřitelů a kolik činí jeho dluhy. Dlužník musí dále předložit soupis svého majetku a doložit, jaké příjmy měl v posledních třech letech a jaké příjmy očekává v příštích pěti letech. Pokud se jedná o dluhy, které mají manželé společné, měli by návrh podat společně, jinak se vystavují riziku, že oddlužen bude od společných dluhů pouze dlužník, nikoli však jeho manžel.

Bude-li návrh na oddlužení vadný či neúplný, vyzve soud dlužníka k opravě či doplnění. Nebude-li však dlužník na výzvu reagovat do sedmi dnů, soud návrh na oddlužení zamítne a na dlužníka prohlásí konkurz. Soud návrh zamítne také tehdy, je-li podán opakovaně stejným dlužníkem. S ohledem na množství zákonných požadavků na podání návrhu se nevyplatí experimentovat. Šanci má dlužník pouze jednu. Je tedy vhodné nechat si návrh na oddlužení sepsat kvalifikovaným advokátem.

Podmínkou schválení oddlužení je předpoklad, že dlužník bude v příštích pěti letech výdělečně činný nebo bude mít stabilní příjem a tudíž bude schopen své nezajištěné dluhy splatit minimálně do výše 30 %. Pokud bude schopen splatit více, zaplatí více. Dlužník také musí všechny své mimořádné příjmy (dědictví, dary, výhry v loterii apod.) rozdělit mezi své věřitele, jinak soud oddlužení zruší a prohlásí na dlužníka konkurz.

Po úspěšném schválení oddlužení se rozhoduje o způsobu jeho provedení. Oddlužení lze řešit buď splátkovým kalendářem nebo prodejem dlužníkova majetku, případně jejich kombinací. Dlužník může v návrhu uvést, jaký způsob oddlužení preferuje, konečné slovo však mají věřitelé. Jakmile dlužník své povinnosti z oddlužení splní, soud řízení ukončí. Chce-li však být dlužník do budoucna osvobozen od zbytku všech svých dluhů, nedojde k tomu automaticky. Na návrh dlužníka ho soud osvobodí od zbytku všech jeho dluhů (i těch, které věřitele do řízení nepřihlásili). Je však třeba počítat s tím, že osvobození se nevztahuje na povinnost k zaplacení náhrady škody na zdraví nebo peněžitého trestu.

© 2008 Advocatia | Created by Xlibris – Tvorba webových stránek, webdesign, redakční systémy, e-shopy, optimalizace SEO, hosting | Valid XHTML 1.0! Valid CSS!